ashtanga yoga primary series yoga teacher training chart

ASHTANGA YOGA

Ash – 8 och Tanga– delar, lemmar
Ashtanga är sanskrit och betyder ungefär 8 delar

Ashtanga vinyasa-yoga är en modern och dynamisk form av hathayoga. Den spåras tillbaka till yogin Sri Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989) vars elev Sri Krishna Pattabhi Jois (1915-2009) därefter vidareutvecklade stilen och senare gjorde den känd över hela världen.

Den fysiska yoga-träningen med kroppsställningar (asana) och andningsövningar (pranayama) är dock endast en del av metoden, den mest iögonfallande, men är egentligen inte ett självändamål i sig för att uppnå hälsa och välmående i en lätt, stark och smidig kropp. All hathayoga är en förberedelse för att kunna meditera, och syftar därför i första hand till att rena kroppen och sinnet för att skapa möjlighet till meditation. Det som kanske ser ut som en fysisk träningsform är i själva verket primärt en inre psykisk och andlig övning, enligt K. Pattabhi Jois. Vid praktiserandet av asana i Ashtanga vinyasa-yogan ingår också samtliga åtta delar av ashtanga-yogan. Dessa beskrevs först av den indiske filosofen Patanjali (omkring 2000 år sedan) i hans yoga-sutror, vilka består av 196 aforismer i fyra kapitel.
Denna filosofiska skrift – om det mänskliga psykets potentiella natur, utveckling, fallgropar, förmågor och själens frigörelse – är den mest grundläggande texten för Ashtanga vinyasa-yoga, liksom även för många andra populära yogatraditioner från 1900-talet. Det utvecklades under 1900-talet fler skolor inom Ashtanga yoga i Patanjalis efterföljd, men med ”Ashtanga” menar de flesta numera vanligtvis Ashtanga vinyasa-yoga enligt Sri K. Pattabhi Jois.

Grunden i yoga, som i all andlighet, är en universell etik. Patanjali-yogans första del är därför inte ställningar eller meditation utan den moraliska disciplinen (yama), och praktiserandet av denna etik inkluderar fem viktiga moraliska förpliktelser som kan anses tillhöra alla stora religioner.

Ashtanga yogans 8 delar

Yama – etiska regler gentemot andra varelser
– Ahimsa (icke-våld)
– Satya (sanningsenlighet)
– Asteya (att inte stjäla)
– Brahmacharya (klok användning av sexuell energi; sexuell återhållsamhet)
– Aparigraha (att inte vara girig)

Niyama –  ‘livsstilen’ eller yogins egna levnadsregler
– Soucha (renhet – inre och yttre)
– Santosha (förnöjsamhet, glädje)
– Tapas (disciplin, att göra sina övningar, äta ren och enkel föda osv.)
– Swadhyaaya (självstudier och självrannsakan med hjälp av yoga-texter och mantran)
– Eshwara-Pranidhana (att helt överlämna sig åt sin gud/tro/någonting bortom människan/det mänskliga)

Asana – kroppsställningar, positioner

Pranayama – andningskontroll; övning av andningen i syfte att kontrollera sinnena

Pratyahara – istället för att sinnena är objektintentionella – det vill säga att medvetandet alltid riktas mot någonting som erfars genom sinnesorganen – så vänds uppmärksamheten inåt och sinnesorganen i sig själva blir fokusobjekt

Dharana – koncentration (ostörd fokusering)

Dhyana – meditation – ett mentalt tillstånd där sinnet är ostört fokuserat på ett objekt/bild/ord/mantra. Dharana (koncentration) övergår i Dhyana (meditation) och meditationen rör sig i riktning mot Samadhi

Samadhi – ett mentalt tillstånd av djup meditation där individen genom frånkoppling av intellektet och upplösning av det egna jaget erfar en universell helhet och befinner sig i ett tillstånd av total harmoni

De 8 olika delarna bär upp varandra, asana och pranayama – postioner/rörelse och andning – är förenade på ett naturligt sätt. Asana är dessutom en nyckel till utvecklandet av de olika yama och niyama. När dessa fyra yttre delar är fast förankrade kommer de återstående fyra inre delarna att utvecklas naturligt med tiden. ”Vinyasa” betyder ”flöde” och innebär att man synkroniserar andning med rörelse.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s